Meny

RVBs styre

Roar Leithe, styreleder
Brannteknisk Forening

Knut Norum
Brannvernforeningen

Tom Erik Larsen
Standard Norge

Gaute Bøe
Feiermesternes Landsforening

Roger Johnsen
Norsk Brannbefals Landsforbund

Harry Vinje
Representant for kursarrangører
Sikkerhetskompetanse AS

Inger-Lise Petersen
Representant for kompetent virksomhet
Aktiv Brannvern AS

Jan Kirkemyr
Representant for kompetent virksomhet
Nord Brannsikring AS