Meny

RVBs styre

Roar Leithe, styreleder
Brannteknisk Forening
Presto Brannteknikk AS

Knut Norum
Brannvernforeningen

Tom Erik Larsen
Standard Norge

Gaute Bøe
Feiermesternes Landsforening

Roger Johnsen
Norsk Brannbefals Landsforbund

Harry Vinje
Representant for kursarrangører
Sikkerhetskompetanse AS