RVB tilbyr

Rådet tilbyr:
- opplæring, eksamen og registrering;
- kompetansebevis til personer som vil utføre vedlikehold i henhold til Norsk Standard og annet regelverk;
- tilsyn og registrering av kompetente virksomheter for vedlikehold av håndslokkere.

Målet er at alt brannslokkemateriell innenfor Rådets virkeområde skal være funksjonsdyktig den dagen det er behov for det.