Om oss

Rådet for vedlikehold av håndslokkere (Rådet) ble etablert i 1996. Rådet endret navn til Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell i 2005. Det fikk da to underliggende grupper, en for håndslokkere og brannslangetromler og en for vannbaserte slokkeanlegg. Rådets økonomiske virksomhet er basert på selvkost.

Rådets virksomhetsområder:
- Vannbaserte slokkeanlegg
- Håndslokkere
- Brannslangetromler

Rådets medlemmer:

Feiermesternes landsforening
Brannteknisk forening
Standard Norge
Norsk Brannbefals Landsforbund
Norsk brannvernforening
Finans Norge (FG)