Meny

Skumslukkere med PFAS blir forbudt i Norge og EU

mandag 27.02.2023    KL 12.00

Det vil skje store forandringer i vår bransje! Et totalforbud mot skumslokkere med PFAS er på vei. Det betyr at alle brannslukkere med fluorskum må byttes ut i løpet av 5-7 år. RVB mener det smarteste er å starte allerede nå.

De fleste håndholdte skumslukere i Norge inneholder miljøgiften PFAS. Det er en fellesbetegnelse for rundt 10.000 stoffer som har vært på markedet siden 50-tallet. PFAS brukes i alt fra klær til belegg i stekepanner. Det er sett på som en av de verste miljøgiftene blant annet fordi det er ekstremt vanskelig å bryte ned.

Det har vært enkelte restriksjoner på PFAS helt siden 2000-tallet, men nå har Norge, Danmark, Sverige, Tyskland og Nederland lagt fram et felles forslag om å forby alle typer perfluorerte stoffer.

Det generelle PFAS-forbudet kommer antagelig i 2025/2026
Dette er et av de mest omfattende restriksjonsforslagene av helse- og miljøskadelige stoffer i EUs historie. Forslaget ble offentliggjort på en pressekonferanse hos Nederlands delegasjon til EU i Brussel 7.februar i år samt på Klima og Miljødepartementets egen pressekonferanse samme dag. Her var de fleste miljøorganisasjoner representert og ønsket forbudet velkommen med stort engasjement.

– Ingenting er vedtatt ennå, men det er ikke tvil om at dette kommer, trolig mot slutten av 2025 eller tidlig i 2026, sier styreleder i RVB, Roar Leithe. - I skumslukkere er det PFAS av en type som myndighetene har kategorisert som RO1. I RO1 finner man PFAS-er hvor det finnes gode alternativer på markedet allerede. Dermed får man, etter en overgangsfase på 18 måneder, en frist på fem år etter vedtaket før totalforbudet inntreffer.

Brannskum har også et eget direktiv, så det er mulig at forbudet for salg av denne varetypen kommer allerede i 2024.

Skumslukkere bør byttes ut allerede nå
Brannslukkere med skum inneholder til typer PFAS: C8 og C6. Brannslukningsapparater med C8 ble forbudt å produsere allerede i 2020, mens de ble forbudt å selge 1.januar 2023. Nå er det altså skumslukkere av typen C6 som står for tur. Det er denne typen skum som brukes i håndholdte skumslukere. RVB anbefaler alle å bytte ut disse så raskt som mulig.

– Her har vi og bransjen et viktig ansvar for å informere om hvor viktig det er å ta i dette allerede nå. Dette er en miljøgift som vi både har et moralsk og miljømessig ansvar for å ikke slippe ut i naturen!

Link til regjeringens side om PFAS >>