Personvern og rettigheter

Registre og lister
Det er gitt konsesjon av Datatilsynet for oppretting av to registre. Ett register for personer med kompetansebevis og ett register for kompetente virksomheter.