Til alle med G-nummer som ikke har sluttet seg til en kompetent virksomhet

24.12.2020 Til alle med G-nummer som ikke har sluttet seg til en kompetent virksomhet

Vi forlenger fristen til 28. februar 2021.