Overgangsordninger i forbindelse med ny NS 3910:2020 m.m.

09.06.2020

Innen årets utløp må alle kompetente personer forholde seg til den reviderte NS 3910:2020. Det er viktig å merke seg at personer som ikke innen 01.01.2021 følger kravene i NS 3910:2020 vil bli slettet i registeret.

Kompetente personer med reg.nr.
Personer med gyldig kompetansebevis må oppfylle ett av følgende krav i NS 3910:2020:

- Kompetent person må være ansatt i kompetent virksomhet.
- Kompetent person kan selv drive kompetent virksomhet.
- Kompetent person må inngå en samarbeidsavtale med kompetent virksomhet. (Mal for samarbeidsavtale er utarbeidet av Rådet.)
Frist innen innen 01.01.2021

Personer med kompetansebevis med utløpsdato i 2020 må:
- oppgradere seg til ny NS 3910 ved fornyelse. 
Skriftlig og praktisk eksamen. Det er ikke nødvendig med kurs.

For nye kandidater
For nye kandidater må man ta kurs hos en kursarrangør på minimum 32 timer
Ved bestått eksamen må kandidaten bekrefte ett av følgende krav før registreringsnummer utstedes:

- Kompetent person må være ansatt i kompetent virksomhet.
- Kompetent person kan selv drive kompetent virksomhet.
- Kompetent person må inngå en samarbeidsavtale med kompetent virksomhet. (Mal for samarbeidsavtale er utarbeidet av Rådet.)

Dette bekrefter kandidaten til kursarrangøren ved å legge frem en bekreftelse på ett av de ovennevnte kriterier ved kursets start.
Når kandidaten har bestått eksamen sender kursarrangøren bekreftelse til Rådet.
Skal kandidaten inngå en samarbeidsavtale med en kompetent virksomhet – sender Rådet skjemaet for samarbeidsavtale til den kompetente virksomheten kandidaten har en bekreftelse fra – avtalen signeres og returneres Rådet. Når avtalen er behandlet får kandidaten utstedt ett Reg Nr.

Mal for samarbeidsavtale

-----------------------------
Fargekoder
Det er innført fargekoder på plomberingsutstyr:
Plomber og strips av ulike typer.
Fargekode for 2020 = Blå
2021 Rød
2022 Gul
2023 Grønn
2024 Blå 
Dette må være innført innen 01.07.2020.

Etiketter og halsring:
etter mal fra NS 3910:2020 tas i bruk innen 01.07.2020.