Sprinkler og brannslangetromler

Administrasjon av ordningen «Blått kompetansebevis» overføres til KIWA 1. april 2020

Kiwa overtar administrasjonen av ordningen med Vedlikeholdsteknikere «Blått kompetansebevis».

Kiwa utsteder nye kompetansebevis etter gjeldende retningslinjer for dem som skal re-godkjennes etter 5 år.

De som har hatt «Blått kompetansebevis» i 10 år tilbys ikke ny eksamen i gammel ordning.

Kiwa tilbyr alternativer for å opprettholde kompetansen.

Kiwa gir informasjon om dette:

(+47) 22 86 50 00   (+47) 91123985