Register

Registre over godkjente virksomheter og kompetente personer

Virksomhetene/Verkstedene er kompetente for å utføre vedlikehold på håndslokkere og brannslangetromler.
Reglene krever at de kompetente virksomhetene må ha ansatt kompetent person(er) i Kategori Grønn.
 
De kompetente personene er kvalifiserte til å utføre vedlikeholdsarbeid innenfor sin kategori (Grønn/Rød/Blå). I registeret vises dette ved bokstavene G, R eller B.