Regelverk

Rådets grunnlagsdokumenter

I tillegg til Rådets vedtekter er det utarbeidet en rekke utfyllende bestemmelser som Rådet og Rådets aktører må forholde seg til. Ordningen baserer seg også på flere Norske Standarder. Personer og virksomheter forplikter seg til å utføre sitt vedlikeholdsarbeid etter anvisningene som er gitt i standardene.

NB; Pga. nylig revidert NS 3910:2020, vil ikke de Utfyllende bestemmelsene være helt i tråd med kravene i standarden. Vi jobber med saken.