Feil og mangler på utført arbeid

Rådet ønsker tilbakemelding på mulige feil og mangler på utført arbeid på håndslokkere og brannslangetromler. Rådet kan kun håndtere feil og mangler på utført arbeid i henhold til NS 3910 og NS-EN 671-3.  Send inn avviksskjema.

Gjelder det feil på selve apparatet, skal meldingen sendes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, men Rådet mottar gjerne en orientering om forholdet.