Kursarrangører for manuelt slokkeutstyr "Grønt kompetansebevis"

Meld deg på kurs hos en av våre godkjente kursarrangører.

Grønn
Arrangør Adresse Telefon Kontaktperson
       
Norges Brannskole Erling Johannesens vei
9441 Fjelldal
33 13 45 72 Knut Espen Hansen
Knut.Hansen@dsb.no
93 85 13 59
Brannteknikk Grenland AS Klyvevegen 9
3740 SKIEN
 35 59 46 36

Terje Moen
btg@btg.as
35594636

Ålesund Brannvesen Sjømannsvegen 1B
6008 Ålesund
70 16 32 40 Bjørn Rasdal
Bjorn.Rasdal@alesund.kommune.no
918 71 436
Nord Brannsikring Semsbyvn. 124
3170 SEM
33 36 76 88 Øyvind Nordnes
post@nordbrannsikring.no
33 36 76 89
Molde brann- og redningsavdeling Birger Hatlebakksveg 30
6415 MOLDE
71 19 18 00 Trygve Lennavik
pulver@molde.kommune.no
71 19 18 01
Safe Brannvern AS

Storebotn 48
4309 Kleppstø

56 15 75 75

Ørjan Jakobsen
firmapost@brannvern.no

Sikkerhet og Beredskap as 2426 Våler i Solør 62 42 18 89 Harry Vinje
harry.vinje@nssb.no
90 66 01 33
Norsk Brannvern Standveien 33
3050 Mjøndalen
Telefon 32 27 35 28 Petter Lundby Mathisen
post@norskbrannvern.no
Haba Sikkerhet as Johan Berentsensvei 41,
5160 Laksevåg
55 34 37 50 Harald N. Sontum
harald.sontum@haba-sikkerhet.no
Alarm & Sikkerhet Gamlevegen 104
2636 Øyer
 

Dag Ove Horsbøl Olsen
firmapost@alarm-sikkerhet.com

Anticimex as Pilestredet 28,
0130 Oslo
91844556 Paul Ivar Myrstad
Paul.ivar.myrstad@anticimex.no
Pegasus AS

Reidunsvei 26,
3961 Stathelle

47769978

Vegar H. Vigerust
post@pegasusas.no

Mo Industripark AS - MIP Sikkerhetssenter Industriparkveien 2,
8626 Mo i Rana 
75 13 63 80 Richard Erlandsen
Richard.Erlandsen@mip.no
97 57 02 04
Norvakt Kirkenes AS Fyllingsveien 4 78992280

Edmund Hegstad
nor@norvaktkirkenes.no