Kurs for "grønt" og "blått" kompetansebevis

Tilbud om opplæring, eksamen og bevis

Kontakt en av Rådets godkjente kursinstanser.
Etter kurs og bestått eksamen tilbys:

Grønt kompetansebevis: Registrering av personer som ønsker å utføre vedlikehold etter gjeldende regler og standardene NS 3910 og NS-EN 671-3. Se krav til kunnskaper i Utfyllende bestemmelse nr. 7H.

Blått kompetansebevis: NB! Administrasjon av ordningen er overført til KIWA 1. april 2020.  
T (+47) 22 86 50 00   M (+47) 91123985

Registrering av personer (vedlikeholdsteknikere) som ønsker å utføre vedlikehold etter gjeldende regler og standardene NS-EN 12845, NS-EN 16925+NA og NS-EN 671-3. (Blått kompetansebevis gjelder faglærte rørleggere og andre med tilsvarende kompetanse). læreplan.

Opprettholdelse av kompetansebevis, se Informasjon.