Vi har avviklet salg av halsringer

I Rådets bestemmelser gjelder fargekode på strips/plomber

Det er innført fargekoder på plomberingsstrips/plomber.

Det vil være 4 ulike farger som det byttes på årlig. Fargekode for 2020 = Blå. 

2021 = Rød

2022 = Gul

2023= Grønn

2024 = Blå

Kravet om virksomhets id. på strips /plomberinger bortfaller ved overgang til fargekoder.

Det er frivillig å benytte virksomhets id/logo på plomberingsstrips.