hjem    om oss    kontakt oss    søk søk
Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell

Læreplan

Denne læreplanen omfatter nødvendig opplæring for å kunne få kompetansebevis.

Bakgrunnen for læreplanen er et ønske fra tilsynsmyndighetene og bransjen om å høyne kvaliteten på kompetansen på personell som utfører vedlikehold av vannbaserte slokkeanlegg og brannslangetromler. Utdanning er ett element i å sikre at installasjonen fungerer som de skal etter forskriftens krav og slik at eieren er sikret at slokkeanlegg og utstyr fungerer som forutsatt. Dessuten skal ordningen dokumentere tilstrekkelig kompetanse.

Vannbaserte slokkeanlegg omfatter alminnelige sprinkleranlegg, vanntåkeanlegg og skumanlegg.
I denne læreplanen omfatter manuelt slokkeutstyr bare brannslangetromler.