hjem    om oss    kontakt oss    søk søk
Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell

Kurs - vedlikehold av vannbaserte slokkeanlegg

Vedlikehold av vannbaserte slokkeanlegg. Tilbud om opplæring, eksamen og ”Blått”kompetansebevis. Gjelder faglærte rørleggere og andre med tilsvarende kompetanse.

Opplæringen skal føre til at vedlikeholdet av sprinkler/vannbaserte slokkeanlegg fungerer i henhold til krav i forskriftene. Vannbaserte slokkeanlegg omfatter alminnelige sprinkleranlegg, vanntåkeanlegg og skumanlegg.  Vedlikehold av brannslangetromler inngår i opplæringen. Kurset går over 3 dager med avsluttende eksamen.

Alle som har interesse av eller jobber med vannbaserte slokkeanlegg kan delta, men  ”blått” kompetansebevis utstedes kun for de med rørteknisk bakgrunn etter bestått eksamen. Kompetansebeviset dokument­erer at innehaveren behersker ved­likehold av sprinkleranlegg etter NS-EN 12845, NS-INSTA 900-1 og vedlikehold av brannslangetromler etter NS-EN 671-3.
 

Kontakt kursarrangør for påmelding:

 

Kursdatoer for 2018


12 - 14 februar 2018
 
4 - 6 juni 2018 
 
29 - 31 oktober 2018


Be om tilbud 

Telefon: 69 92 06 00 eller Mobil: 91 81 84 84
 
Kursdatoer for 2018
 
12 - 14 mars 2018 

 
Telefon: 71 19 18 00 eller Mob.: 928 33 207/93 20 51 39