hjem    om oss    kontakt oss    søk søk
Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell

VANNBASERTE SLOKKEANLEGG

Vedlikehold av sprinkler og brannslangetromler. Tilbud om opplæring, eksamen og utstedelse av Blått bevis

Registrering av personer som ønsker å utføre vedlikehold etter gjeldende regler og standardene NS-EN 12845, NS-INSTA 900-1 og NS-EN 671-3.
Gjelder faglærte rørleggere og andre med tilsvarende kompetanse.
 
Personer med Blått-kompetansebevis har de rammekrav som forskriften krever til å utføre vedlikehold på vannbaserte slokkeanlegg og brannslangetromler.