hjem    om oss    kontakt oss    søk søk
Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell
eksempel1
..for personer og virksomheter som vil utføre
vedlikehold av brannslokkemateriell.
Under finner du bl.a. lenker til Rådets medlemmer og generell info om Rådet
Vedlikehold av sprinkler og brannslangetromler. Tilbud om opplæring, eksamen og utstedelse av Blått bevis
Registre over godkjente virksomheter og kompetente personer