hjem    om oss    kontakt oss    søk søk
Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell

Kompetente personer

Personer med kompetansebevis. Personene med kompetansebevis (Rød, Grønn eller Blå) tilfredsstiller de rammekrav til kompetanse innenfor sitt området. Spesifisert i Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.