hjem    om oss    kontakt oss    søk søk
Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell

Kurs

Vedlikehold av håndslokkere og brannslangetromler

Tilbud om opplæring, eksamen og Grønt kompetansebevis

Rådet tilbyr opplæring, eksamen og registrering av personer og virksomheter som ønsker å utføre vedlikehold etter gjeldende regler og standardene NS 3910 og NS-EN 671-3.
 
Opplæringen skal føre til at vedlikeholdet av håndslokkere og brannslangetromler fungerer i henhold til krav i forskriftene.