hjem    om oss    kontakt oss    søk søk
Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell

Bestill kontrolletiketter

Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell tilbyr ferdig trykte serviceetiketter og kontrolletiketter for klebing på håndslokkere og brannslangetromler etter utført vedlikehold

 
Etikettene leveres enten nøytralt eller med logo og firmanavn.
Størrelsen er 7 x 8 cm og de har hvite felt for utfylling.
 
Gul ramme for håndslokkere og rød ramme for brannslangetromler.

Original logo må leveres sammen med bestillingen.

Telefon: 67 83 86 00 E-post: tgr@standard.no