hjem    om oss    kontakt oss    søk søk
Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell

Håndslokkere med advarsler

Nedenfor finner du håndslokkere med advarsler:

Viktig informasjon i forbindelse ovenfor nevnte apparater.
 
Se nedenfor for 3 viktige informasjonsbrosjyrer:
Viktig produktinformasjon – 2 kg og 5 kg CO2 aluminium slokkereprodusert mellom 2006 og april 2011
 
 
Informasjonsbrev - Skuteng S6 Reklamasjonsskjema (175 Kb)
Serienummer på Skuteng S6 (26 Kb)
Skuteng S6 Manual (24 Kb)
Prosedyre for utbytting av ventiler Skuteng S6 (31 Kb)
NOHA T2,6,9,12C-N (12 Kb) Skuteng (366 Kb)
TECO (21 Kb)
IBS (24 Kb) Halon (280 Kb)
Rustne slokkere (280 Kb)
Rustne slokkere - 2006 (286 Kb)
Vedlikehold Skuteng S6DN