hjem    om oss    kontakt oss    søk søk
Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell

Feil og mangler på utført arbeid

Rådet ønsker tilbakemelding på mulige feil og mangler på utført arbeid på håndslokkere og brannslangetromler. Rådet kan kun håndtere feil og mangler på utført arbeid i henhold til NS 3910 og NS-EN 671-3. Send inn avviksskjema.