hjem    om oss    kontakt oss    søk søk
Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell

Håndslokkere - brannslangetromler

Vedlikehold av håndslokkere og brannslangetromler. Tilbud om opplæring, eksamen og bevis i Grønn/Rød

Registrering av personer og virksomheter som ønsker å utføre vedlikehold etter gjeldende regler og standardene NS 3910 og NS-EN 671-3.
 
 
---------------------------------------------------

Sertifiseringslisenser:

DNV-produktsertifisering (se nederst i høyre hjørne)

 
Radiospott:

Rådets radiospott kan lastes ned for eventuell bruk i lokale radiostasjoner.
Kostnadene til dette må den enkelte bære selv.
 
Radiospott - Vedlikehold av håndslokkere 45 sek.
Radiospott - Vedlikehold av brannslokkingsutstyr - 20 sek