hjem    om oss    kontakt oss    søk søk
Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell

Informasjon om ordningen

Rådet for vedlikehold av håndslokkere (Rådet) ble etablert i 1997. Rådet endret navn til Rådet for vedlike-hold av brannslokkemateriell i 2005. Det fikk da to underliggende grupper, en for håndslokkere og brannslangetromler og en for vannbaserte slokkeanlegg. Rådets økonomiske virksomhet er basert på selvkost.


 
Rådet tilbyr opplæring, eksamen og registrering for personer som vil utføre vedlikehold av håndslokkere etter NS 3910, brannslangetromler etter NS-EN 671-3 og vannbaserte slokkeanlegg etter NS-EN 12845 og NS-INSTA 900-1.

Norge har ca. 4 mill. håndslokkere i markedet og 30 000 vannbaserte slokkeanlegg. Det er viktig at det blir foretatt regelmessig kvalifisert vedlikehold på dette brannslokkemateriellet, slik at det virker som forutsatt den dagen det eventuelt må tas i bruk.

Kompetansebevis for personer skal ordningen kunne føre fram til utstedelse av kompetansebevis.

For å få kompetansebevis og bli registrert, skal vedkommende ha bestått eksamen hos en eksamensarrangør godkjent av Rådet.