hjem    om oss    kontakt oss    søk søk
Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell

Kurs og eksamen

Opplæringen finner sted hos etablerte og erfarne kursarrangører rundt om i Norge som er godkjent av Rådet.

Kursinstansene for håndslokkere og brannslangetromler finner du her: Se her.
For håndslokkere skal kurs for Kategori GRØNN ha en varighet på minst 32 undervisningstimer.
Kursene i Kategori RØD tilbys ikke lenger.
 
Kursinstans for vannbaserte slokkeanlegg:  If-sikkerhetssenter, Hobøl og Molde brann- og redningstjeneste. Kursmateriell, både for elever og forelesere, utarbeides av Rådet. Retningslinjene for opplæringen baseres på NS-EN12845, NS 3910, NS-EN 671-3 og Rådets utfyllende bestemmelser.

For vannbaserte slokkeanlegg har kursene en varighet på 20 undervisningstimer.  Selvstudium er ca. 20-30 timer avhengig av tidligere kompetanse. Eksamen er beregnet til 3 timer.

Oversikt over godkjente kursarrangører kan innhentes hos Rådet, men finnes også på Rådets Internettside. Informasjon om kursene og påmelding skjer ved direkte henvendelse til kursarrangør.

Eksamen arrangeres av eksterne arrangører godkjent av Rådet. Normalt vil eksamensarrangørene være de samme som kursarrangørene.

Eksamensoppgaver blir tilrettelagt og godkjent av Rådet. Eksamen inneholder både teori og praksis. Eksamensresultatet angis som bestått eller ikke bestått.  Det er ikke anledning til å gå opp til første eksamen uten først å ha tatt kurs.