hjem    om oss    kontakt oss    søk søk
Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell

Kompetansebevis

For personer skal ordningen kunne føre fram til utstedelse av kompetansebevis.

For å få kompetansebevis og bli registrert, skal vedkommende ha bestått eksamen hos en eksamensarrangør godkjent av Rådet.
For håndslokkere utstedes kompetansebevis i kategori Grønn. (Nye bevis i kategori Rød utstedes ikke.)
  • Kategori GRØNN vil si at personen skal kunne utføre alle typer kontroll og service på håndslokkere som nevnt i NS 3910 og brannslangetromler etter NS-EN 671-3.
  • Kategori RØD vil si at personen skal kunne utføre kontroll av trykkladde pulver-, vann- og skumapparater i henhold til NS 3910, tillegg B, se B.1.
For vannbaserte slokkeanlegg utstedes blått kompetansebevis. Det vil si at personen skal kunne utføre vedlikehold etter NS-EN 12845, NS-INSTA 900-1 og NS-EN 671-3. Kompetansebeviset vil være en del av den dokumentasjon som kreves for aktører i denne bransjen.
 
Kompetansebevisene er gyldig i fem år, hvoretter det kan søkes om fornying for fem nye år (ikke Rød, se info). Ved søknad om fornying må det dokumenteres at søkeren i mellomtiden har opprettholdt praksis.
  Ved annenhver fornying kreves ny bestått eksamen.