hjem    om oss    kontakt oss    søk søk
Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell

INFO RÅDET

Under finner du bl.a. lenker til Rådets medlemmer og generell info om Rådet

Rådets virksomhetsområder:

Rådet tilbyr:

  • opplæring og eksamen i samarbeid med kvalifiserte kurs og eksamensarrangører
  • kompetansebevis til personer som vil utføre vedlikehold i henhold til Norsk Standard og annet regelverk
  • tilsyn og registrering av kompetente virksomheter for vedlikehold av håndslokkere

For at apparater og anlegg er funksjonsdyktige den dagen de skal tas i bruk.

Følgende er likeverdige medlemmer av Rådet: